Czy istnieje idealna dieta odchudzająca?

Kilka starszych badań z kilkumiesięcznym okresem obserwacji pacjentów wykazywało, iż dieta uboga w węglowodany i bogata w białka ma pewną wyższość nad konwencjonalną dietą, która zazwyczaj jest bogata w węglowodany i uboga w tłuszcze. Okazuje się, iż z kolei wydłużenie okresu obserwacji pacjentów do roku wiązało się z zanikiem tego efektu.

Dlatego autorzy kolejnego badania podjęli się próby weryfikacji dotychczasowych poglądów na temat związku pomiędzy składem diety odchudzającej a jej skutecznością.
W badaniu tym, 811 dorosłych pacjentów z nadwagą i otyłością przydzielono do jednej z czterech diet, w których procent energii pochodzącej z tłuszczów, białka i węglowodanów wynosił odpowiednio: pierwsza grupa: 20, 15 i 65%; druga grupa: 20, 25 i 55%; trzecia grupa: 41, 15 i 45% oraz czwarta grupa: 40, 25 i 35%. Niezależnie od rodzaju diety, wszystkie diety zawierały 750 kcal mniej od wyjściowych wartości spożywanych dziennie przed włączeniem do badania.

Oczywistym jest, iż w miarę upływu czasu motywacja pacjentów do przestrzegania diety maleje. Dlatego też autorzy badania zastosowali jako narzędzie motywacyjne spotkania grupowe osób odchudzających się a także indywidualne spotkania z poszczególnymi uczestnikami badania. Jako główny mierzony parametr oceniano masę ciała, a raczej jej utratę po dwóch latach obserwacji.

Po 6 miesiącach trwania obserwacji średnie obniżenie masy ciała w każdej z grup wynosiło około 6 kg. W ciągu następnych 6 miesięcy obserwowano stopniowy ale niecałkowity powrót masy ciała do wartości wyjściowych. Natomiast po upływie dwóch lat żadna z analizowanych diet nie wykazywała wyższości nad pozostałymi.

Po dokonaniu analizy okazało się, iż u 80% uczestników średnie obniżenie masy ciała wyniosło 4 kg. Ok. 15% pacjentów uzyskało co najmniej 10-procentowe obniżenie masy ciała w porównaniu z wartościami wyjściowymi.

Autorzy badania zwracają uwagę na dominujący wpływ w utrzymaniu redukcji masy ciała spotkań grupowych uczestników badania. Finalnie nasuwa się wniosek, iż wszystkie analizowane diety odchudzające były porównywalnie skuteczne, niezależnie od zawartości tłuszczów, białka i węglowodanów.

Opracowano na podstawie: Frank M. Sacks i wsp. Comparison of weight-loss diets with different compositions of fat, protein, and carbohydrates, N Engl J Med 2009;360:859

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here