Nerwica natręctw

Nerwica natręctw może objawiać się na różne sposoby. Najczęściej polega na potrzebie koniecznego wykonywania określonych czynności, rozmyślaniu na określone tematy lub wykonywaniu powtarzalnych gestów. Nerwica natręctw nazywana jest zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym i w naszej populacji występuje stosunkowo często. Ocenia się, że nawet 2% dorosłych osób może cierpieć na nerwicę natręctw. Poniżej przybliżamy jej temat oraz podpowiadamy jak wyglądają potencjalne formy terapii przeznaczone dla dotkniętych nią osób. 

Nerwica natręctw – czym jest, a czym nie jest?

Nerwica natręctw jest formą zaburzenia, które występuje u wielu osób, niezależnie od ich płci i wieku. Kluczowym symptomem nerwicy natręctw jest występowanie określonych nawyków behawioralnych, którym może towarzyszyć poczucie lęku oraz wewnętrznego przymusu. Mogą im także towarzyszyć natrętne myśli, z którymi pacjent nie może się uporać.

Specyficzną cechą nerwicy natręctw jest fakt, że dotknięte nią osoby zdają sobie sprawę z własnych „dziwacznych” nawyków, jednak mimo to czują przymus ich kultywowania. Tym samym mogą uważać swoje zachowanie za wstydliwe lub żenujące, a w trakcie ich eksponowania odczuwać dyskomfort psychiczny. 

Nerwica natręctw może mieć różny przebieg u różnych pacjentów, jednak zawsze wiąże się z występowaniem natrętnych myśli, gestów lub czynności, które nie mogą dać pacjentowi spokoju. W odróżnieniu od innych zaburzeń nerwicę natręctw cechuje całkowicie realistyczne myślenie oraz świadomość odczuwanego przymusu i jego irracjonalnego charakteru.

Przyczyny wystąpienia nerwicy natręctw 

Nie sposób wskazać jednoznacznych przyczyn wystąpienia nerwicy natręctw, gdyż nie są one do końca znane. Dawniej uważano, że może mieć podłoże genetyczne, jednak w rzeczywistości występuje także u osób, w których rodzinie nie pojawiały się takie zaburzenia. 

Podejrzewa się jednak, że kilka głównych czynników może doprowadzić do powstania nerwicy obsesyjno-kompulsyjne. Jest to przede wszystkim zaburzona gospodarka chemiczna mózgu, w tym niedobór serotoniny. Również wydarzenia traumatyczne – doświadczane zwłaszcza w okresie dzieciństwa – mogą być przyczyną nerwicy natręctw. 

Może się także wykształcić po utracie bliskiej osoby lub po wystąpieniu intensywnego, traumatycznego wydarzenia – takiego jak wypadek samochodowy lub napaść seksualna. Nerwica może być także spowodowana zbyt szybkim tempem życia, nadmiarem obowiązków oraz długo utrzymującym się stresem. 

Formy terapii nerwicy natręctw 

Diagnoza odbywa się zazwyczaj na skutek zgłoszenia pacjenta dotkniętego chorobą. Najczęściej są to osoby dorosłe, które z powodu występujących natręctw mają utrudnione funkcjonowanie w życiu codziennym i zawodowym. Wiele osób dotkniętych nerwicą natręctw odczuwa lęk przed sięgnięciem po pomoc specjalisty, z uwagi na poczucie wstydu w związku z symptomami swoich zaburzeń. Jest to oczywiście zupełnie niesłuszne podejście, które pomoże Ci przezwyciężyć psychiatra Bydgoszcz.

Osoby dotknięte nerwicą natręctw korzystają z pomocy psychoterapeuty, który pomoże im wykształcić pozytywne nawyki oraz nauczy jak zachowywać się w sytuacjach stresowych i trudnych. Konieczne może być także uporanie się z przeszłymi traumami, które spowodowały pojawienie się nerwicy. Psychoterapia osób dorosłych może iść w parze z przyjmowaniem lekarstw łagodzących nieprzyjemne objawy. Są to przede wszystkim leki uspokajające, przeciwlękowe oraz redukujące stres.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here