EKG serca

EKG sercaEKG to skrót od nazwy „elektrokardiogram serca”, który jest jednym z najczęściej wykonywanych badań serca. Popularność badania wynika przede wszystkim z faktu, że daje ono możliwość szybkiego sprawdzenia rytmu pracy serca włącznie z dotyczącą tego częstotliwością. Ponadto podczas takiego badania możliwe jest wykrycie wielu schorzeń negatywnie wpływających na serce i je obciążających. Rozwój technologii medycznej przyczynił się do tego, że współcześnie można mówić o kilku rodzajach EKG serca, dzięki czemu znacznie łatwiejsze staje się zapobieganie wielu chorobom układu krążenia. Elektrokardiogram serca wykonuje się przy użyciu specjalistycznej aparatury, natomiast opisem uzyskanych wyników zajmuje się specjalnie do tego przygotowany lekarz.

Trochę historii

Z historycznego punktu widzenia powstanie badań EKG zawdzięcza się holenderskiemu lekarzowi, Willemowi Einthovenowi, który dokonał odkrycia naukowego i na jego podstawie opracował teorię tak zwanego pola elektrycznego serca. Do jego zasług należy między innymi opracowanie projektu, a następnie skonstruowanie galwanometru strunowego. Poza tym był pierwszym, który zajął się opracowaniem mechanizmu potrzebnego do rejestrowania pracy serca nazywanego elektrokardiogramem. Za wszystkie zasługi, w tym za stworzenie prawa dotyczącego projekcji prądów czynnościowych serca został wyróżniony w tysiąc dziewięćset dwudziestym czwartym roku i otrzymał bardzo ważne wyróżnienie, jakim była Nagroda Nobla. Podstawy opracowanej przez niego teorii stały się wzorcem dla współczesnej działalności kardiologicznej związanej z zastosowaniem EKG w procesie badania serca.

Badanie EKG

Opisując w bardzo ogólny sposób proces badania EKG, należy powiedzieć, że jest to graficzny zapis aktywności elektrycznej ludzkiego serca. Rejestrowanie jego pracy jest możliwe dzięki specjalnej technice przymocowywania elektrod do klatki piersiowej, podudzi oraz ramion osoby, która ma być badana. Specjalnie przygotowane do tego rodzaju badania elektrody są zróżnicowane między sobą w zakresie posiadanego potencjału elektrycznego. Zastosowanie elektrod znacznie ułatwia wykonanie wykresu aktywności serca, która to jest zapisywana na specjalnie przystosowanym do tego rodzaju badania milimetrowym papierze.

Wskazania do wykonania EKG

Wskazania do wykonania EKGIstnieje wiele różnych przyczyn, dla których zaleca się pacjentom wykonanie badania EKG. Do głównych należą przede wszystkim stany wykazujące wszelkie nieprawidłowości w pracy serca, a także wcześniejsze choroby układu sercowo- krążeniowego, w tym: częste omdlenia, nadciśnienie oraz przebyte zawały.

Z EKG powinny korzystać wszystkie osoby, które poddają się jakimkolwiek badaniom kontrolnym, ponieważ pozwala ono na szybkie wykrycie wszelkich nieprawidłowości, co ma bezpośredni związek z profilaktyką chorób serca i wczesnego ich wykrywania.

Ponadto należy także dodać, że ten typ badania jest mało kosztowny i nieinwazyjny, dlatego powinien znajdować się on w pakiecie podstawowych badań kontrolnych każdego pacjenta.

Rodzaje badania EKG

We współczesnej diagnostyce wykonywane są trzy rodzaje badań EKG serca. Należą do nich:

  • EKG Holtera nazywane także holterowskim; nazwa badania pochodzi od nazwiska jego wynalazcy; całościowe badanie polega na dwudziestoczterogodzinnym monitorowaniu pracy serca; stosuje się je u osób, u których podejrzewana lub rozpoznana została choroba wieńcowa; w innych przypadkach badanie jest stosowane w celu podjęcia decyzji o rokowaniach względem stanu pacjenta, a także, gdy chce się wyodrębnić grupę podwyższonego ryzyka;

  • EKG spoczynkowe, czyli takie, podczas którego pacjent leży w stanie spoczynku na wersalce; do jego kończyn oraz klatki piersiowej zostaje przypiętych dwanaście elektrod, w tym sześć przedsercowych i sześć kończynowych; czas trwania badania wynosi do kilkunastu minut;

  • EKG wysiłkowe; jest to rodzaj badania, który ze względu na formę przeprowadzania jest nazywany także próbą lub testem wysiłkowym; podczas badania pacjent wykonuje pewien wysiłek, na przykład chodząc po bieżni czy jeżdżąc na rowerze, a przypięte do jego ciała elektrody rejestrują pracę serca; wysiłek, który podejmują pacjenci podczas badania, jest wysiłkiem kontrolowanym.

Opis wyniku badania EKG

Analiza i interpretacja wyników badania EKG to zadanie dla lekarza specjalisty, bowiem wymaga profesjonalnej wiedzy na temat zapisanego obrazu pracy serca. Tylko lekarz specjalista jest w stanie odczytać dane z wykresu, który powstaje podczas badania, a składa się z odcinków i załamków przedstawiających pracę serca podczas wysiłku lub w spoczynku.

W opracowywanym opisie EKG muszą zostać zawarte następujące informacje: dane pacjenta, przyjmowane przez niego leki, rozpoznanie stanu chorobowego, a także porównanie aktualnego wyniku badania z poprzednim, jeśli takie zostało wykonane. Wspomniane tu porównanie stanowi podstawę prawidłowej oceny EKG serca.

Podczas EKG zdarzają się przypadki, że zapis z badania jest niekompletny lub nieprawidłowy. Nie oznacza to jednak, że pacjent jest chory, gdyż normy oceny wyników badania są bardzo różne i tylko lekarz specjalista może ocenić, w jakim stopniu można mówić o rozwijającej się u pacjenta chorobie. Ponadto w wielu przypadkach badanie EKG nie jest wystarczające i dlatego zalec się zrobienie badań dodatkowych, w tym echa serca,

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here